Thursday, 2 October 2014

Amerika Syarikat memberi AMARANn terhadap ISRAEL membina PENEMPATAN baru di timur JERUSALEM . . .

Wanita Israel berjalan di sebuah penempatan Yahudi yg dikenali sebagai "Gevaot", di Etzion penyelesaian blok, berhampiran Bethlehem (Israeli women walk in a Jewish settlement known as "Gevaot", in the Etzion settlement bloc, near Bethlehem (Reuters/Ronen Zvulun)

WANmahani Washington keras mengkritik keputusan Israel untuk bergerak ke hadapan dgn penempatan baru di timur Baitulmaqdis pd Rabu, sambil menambah bahwa rancangan itu blh merenggangkan Tel Aviv "walaupun daripada sekutunya yang paling rapat."

Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Jen Psaki berkata pembangunan - yang memberi lebih daripada 2,600 rumah baru di kawasan sangat dipertan-dingkan di timur Jerusalem - akan menjadikan negara-negara DUNIA "Komitmen muktamad soalan Israel utk penyelesaian secara aman rundingkan" dengan rakyat Palestin.

"Perkembangan ini hanya akan menarik kecaman daripada masyarakat antara-bangsa, jarak dari Israel walaupun sekutunya yang paling rapat, racun atmosfera bukan sahaja dengan rakyat Palestin tetapi juga sangat dengan kerajaan-kerajaan Arab dengan yang Perdana Menteri [Benjamin] Netanyahu berkata beliau mahu membina hubungan, "Psaki berkata, seperti yang dipetik oleh Reuters.

Komen Psaki ini telah diulangi oleh Setiausaha Akhbar White House Josh Earnest, yang bercakap kepada pemberita pada waktu selepas mesyuarat Presiden Barack Obama dgn Netanyahu. Mesyuarat itu menandakan kali pertama kedua-dua pe-mimpin duduk untuk perbincangan sejak perang di Gaza tercetus pada bulan Julai.

Walaupun Amerika Syarikat tlh berulang kali mengecam pembinaan penempatan Israel di timur Baitulmaqdis selama ini, projek semasa amat kontroversi kerana ia melibatkan sebahagian daripada bandar yg rakyat Palestin mahu utk dimasukkan ke dalam negeri masa depan mereka. Menurut AP, projek ini akan juga "meleng-kapkan band kawasan Yahudi yg memisahkan Jerusalem dari berdekatan Beth-lehem," yang merupakan rumah terutamanya untuk rakyat Palestin.

Obama melahirkan kebimbangan terhadap projek itu dalam pertemuannya dengan Netanyahu, AP melaporkan, tetapi isu itu tidak dibangkitkan dalam kenyataan umum pemimpin.

US warns Israel against building new settlements 
in E. Jerusalem . . .

Washington harshly criticized Israel’s decision to move forward with new settlements in east Jerusalem on Wednesday, adding that the plan could alienate Tel Aviv from “even its closest allies.”

US State Department spokeswoman Jen Psaki said the development – which calls for more than 2,600 new homes in a highly contested area of east Jerusalem – would make world nations “question Israel’s ultimate commitment to a peaceful negotiated settlement” with Palestinians.

“This development will only draw condemnation from the international community, distance Israel from even its closest allies, poison the atmosphere not only with the Palestinians but also with the very Arab governments with which Prime Minister [Benjamin] Netanyahu said he wanted to build relations,” Psaki said, as quoted by Reuters.

Psaki’s comments were repeated by White House Press Secretary Josh Earnest, who spoke to reporters in the hours after President Barack Obama’s meeting with Netanyahu. The meeting marked the first time the two leaders sat down for talks since the war in Gaza broke out in July.

Although the US has repeatedly condemned Israeli settlement construction in east Jerusalem over the years, the current project is particularly controversial since it involves the part of the city that Palestinians want to be included in their future state. According to the AP, this project would also “complete a band of Jewish areas that separate Jerusalem from nearby Bethlehem,” which is home primarily to Palestinians.

Obama expressed concern over the project during his meeting with Netanyahu, the AP reported, but the issue was not brought up during the leaders’ public statements.

Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama (dariKanan) bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di white House di Washington 1 Oktober 2014 (U.S. President Barack Obama (R) meets with Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu at the White House in Washington October 1, 2014 (Reuters/Kevin Lamarque)

Menurut AP, Obama memberitahu Netanyahu bahawa pada ini "masa mencabar" mereka mesti "mencari jalan untuk menukar status quo supaya kedua-dua warga Israel adalah selamat di rumah mereka sendiri, dan kanak-kanak sekolah di seko-lah-sekolah mereka, daripada kemungkinan tembakan roket tetapi juga bahawa kita tidak mempunyai tragedi kanak-kanak Palestin dibunuh juga.

"operasi ketenteraan terbaru Israel di Gaza membunuh lebih 2,100 rakyat Palestin, kebanyakannya orang awam, menurut pegawai-pegawai Gaza. Lebih daripada 70 Israel terbunuh.

Pegawai Jerusalem Perbandaran diterbitkan pengumuman penempatan sebelum Obama bertemu dengan Netanyahu, menyatakan projek itu diluluskan kembali pada 2012 dan penerbitan hari ini adalah "teknikal" bergerak.

Jurucakap itu memberitahu perbandaran yang Jerusalem Post bahawa pembinaan adalah "penting untuk pembangunan di bandar ini untuk semua sektor."

Walau bagaimanapun, organisasi Peace Now, yang menyokong untuk penyelesaian 2 negara kepada konflik Israel-Palestin, berkata pelan penyelesaian "membaha-gikan negara Palestin potensi dan blok kemungkinan untuk menyambung kawasan-kawasan perumahan Palestin di selatan Yerusalem dengan negara Palestin masa depan."

Bagi sebahagian, Israel mendakwa ia mempunyai hak untuk membangunkan di timur Baitulmaqdis kerana ia dilampirkan bahagian bandar selepas Perang 6 Hari pada tahun 1967 - satu langkah yg tidak diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa.

Semasa rundingan Rabu, Obama dan Netanyahu juga memberi tumpuan kepada rundingan berterusan ke atas program nuklear Iran. Kuasa antarabangsa mem-punyai sehingga 24 November utk menyerang perjanjian dgn negara ini, walaupun semua pihak mengakui bahawa perbezaan besar masih belum diselesaikan.

According to the AP, Obama told Netanyahu that at this “challenging time” they must “find ways to change the status quo so that both Israel citizens are safe in their own homes, and schoolchildren in their schools, from the possibility of rocket fire but also that we don’t have the tragedy of Palestinian children being killed as well.”

Israel’s latest military operation in Gaza killed more than 2,100 Palestinians, most of them civilians, according to Gaza officials. More than 70 Israelis were killed.

Jerusalem Municipality officials published the announcement on settlements just before Obama met with Netanyahu, noting the project was approved back in 2012 and that Wednesday’s publication was a “technical” move. The municipality’s spokesman told the Jerusalem Post that construction is “essential for the city’s development for all the sectors.”

However, the Peace Now organization, which advocates for a two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict, said the settlement plan “divides the potential Palestinian state and blocks the possibility to connect the Palestinian neighborhoods in south Jerusalem with the future Palestinian state.”

For its part, Israel claims it has the right to develop in east Jerusalem since it annexed that portion of the city following the Six-Day War in 1967 – a move that was not recognized by the international community.

During the Wednesday talks, Obama and Netanyahu also focused on the ongoing negotiations over Iran’s nuclear program. International powers have until November 24 to strike a deal with the country, though all sides acknowledged that large differences have yet to be ironed out.


PERANCIS Menghantar 3 lagiJ, KAPAL perang ke TELUK . . .

Pesawat pejuang Rafale (A Rafale fighter jet (Reuters/Caren Firouz)

WANmahani Perancis adalah untuk menghantar 3 lagi pesawat pejuang Rafale kepada pangkalan udara di Emiriah Arab Bersatu dan sebuah kapal perang ke Teluk, menjadikan jumlah pesawat Perancis yg mengambil bahagian dlm serangan bom terhadap ISIS hingga 9, Kata Kementerian Pertahanan hari ini.

Sumbangan Perancis adalah sebahagian daripada usaha gabungan yang diketuai untuk menyokong pasukan Iraq dan Kurdish yang berjuang militan Negara Islam di Iraq.

"Ini akan meningkatkan sokongan kami utk pasukan Iraq dari segi pengawasan dan akan menyediakan keupayaan tentera laut untuk mengambil bahagian dengan sekutu kami dlm mengawal ruang udara di zon," kata kementerian itu dlm satu kenyataan.

Yang memantapkan daripada kapasiti tentera Perancis di rantau ini datang selepas pesawat Perancis melanda sasaran di Iraq Khamis lepas.

BACA LANJUT: Perancis melancarkan SERANGAN pertama menentang ISIS di Iraq READ MORE: France launches first strike against ISIS in Iraq

Australia juga mengumumkan Rabu bahawa ia akan terbang pengumpulan mak-lumat risikan dan pesawat mengisi minyak ke atas Iraq bagi menyokong serangan udara diketuai Amerika Syarikat.

Australia tlh mengirim 200 askar Angkatan Khas & 400 anggota Tentera Udara ke Emiriah Arab Bersatu, tetapi masih belum memutuskan sama ada ia akan secara aktif mengambil bahagian dalam serangan udara terhadap Negara Islam. Perdana Menteri Australia Tony Abbott berkata ini akan memerlukan sokongan kerajaan Iraq.

Kerajaan Australia juga memastikan laluan Perundangan Keselamatan & Pindaan Rang Undang-undang oleh Parlimen pada Rabu. Rang undang2 memberikan agensi perisikan Australia lebih kuasa utk berkongsi maklumat & pengendalian operasi terhadap pelampau tempatan.

BACA LANJUT: Australia untuk menggunakan 600 tentera, jet pejuang untuk membantu perjuangan Negara Islam - PM READ MORE: Australia to deploy 600 troops, fighter jets to help battle Islamic State – PM 

Amerika Syarikat dan rakan-rakan pengumpulan yang setakat ini telah dijalankan 306 serangan udara terhadap sasaran Negara Islam - 230 di Iraq dan 76 di Syria, menurut Laksamana Amerika Syarikat John Kirby.

FRANCE to Send 3 more Jets, Warship to GULF . . .

France is to dispatch three more Rafale fighter jets to its airbase in the United Arab Emirates and a warship to the Gulf, bringing the number of French planes taking part in bombing raids against ISIS to nine, the defense ministry said Wednesday.

The French contribution is part of US-led coalition efforts to support Iraqi and Kurdish forces who are battling Islamic State militants in Iraq.

“This will increase our support to Iraqi forces in terms of surveillance and will provide a naval capacity to take part with our allies in the control of air space in the zone,” said the ministry in a statement.

The beefing up of France's military capacity in the region comes after French planes struck targets in Iraq last Thursday.


Australia also announced Wednesday that it will fly intelligence gathering and refueling aircraft over Iraq in support of US-led airstrikes. Australia has already sent 200 Special Forces soldiers and 400 Air Force personnel to the United Arab Emirates, but has yet to decide if it will actively participate in airstrikes against the Islamic State. Australian Prime Minister Tony Abbott said this would need the support of the Iraqi government.

The Australian government also ensured the passage of the Security Legislation and Amendment Bill by parliament on Wednesday. The bill grants Australian intelli-gence agencies more power to share information and conduct operations against domestic extremists.


The US and its collation partners have so far carried out 306 airstrikes against Islamic State targets – 230 in Iraq and 76 in Syria, according to US Rear Admiral John Kirby.


TURKI bertujuan KELULUSAN parlimen untuk MENYERTAI Op KETENTERAAN terhadap ISIS . . .

Tentera Turki berdiri pada kedudukan di sempadan Turki-Syria berhampiran bandar tenggara Suruc di wilayah Sanliurfa, September 24, 2014 (Turkish soldiers stand at a position on the Turkish-Syrian border near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province, September 24, 2014 (Reuters/Murad Sezer)

WANmahani Turki akan menyertai perjuangan yang diketuai Amerika Syarikat terhadap kumpulan pengganas di rantau ini, termasuk militan Negara Islam, Presiden Tayyip Erdogan semalam. Pada masa yg sama, NATO tlh berjanji utk mempertahankan Turki jika ia diserang.

Negara ini dikerahkan kereta kebal dan kereta perisai di sempadan dengan Syria yang awal minggu ini, berikutan kemaraan pemberontak Negara Islam. Sebagai pertempuran di rantau ini telah diperhebatkan dengan parti yang diketuai Amerika Syarikat menjalankan serangan udara terhadap militan di Iraq dan Syria, kerajaan telah menghantar cadangan kepada Parlimen untuk tindakan lanjut.

Kerajaan mahu kuasanya diperluas utk membenarkan serangan rentas sempadan, dgn parlimen Turki dijangka membincangkan kemungkinan penglibatan tentera negara itu pada Khamis.

"Kami akan berjuang dengan berkesan terhadap kedua-dua [Negara Islam] dan semua organisasi pengganas yang lain di rantau ini. Ini akan sentiasa menjadi keutamaan kami," kata Presiden Erdogan dlm ucapan pembukaannya sesi perun-dangan di Parlimen Turki. "Kami terbuka dan bersedia untuk sebarang kerjasama dalam memerangi keganasan."

TURKEY Seeks parliament Nod to Join military Op 
Against ISIS . . .

Turkey will join the US-led fight against terrorist groups in the region, including Islamic State militants, President Tayyip Erdogan said on Wednesday. At the same time, NATO has promised to defend Turkey if it is attacked.

The country deployed tanks and armored vehicles on its border with Syria earlier this week, following the advance of Islamic State insurgents. As fighting in the region has intensified with the US-led coalition conducting airstrikes against militants in Iraq and Syria, the government has sent a proposal to parliament for further action.

The government wants its powers broadened to authorize cross-border incursions, with the Turkish parliament expected to discuss the possibility of the country's military involvement on Thursday.

"We will fight effectively against both [Islamic State] and all other terrorist organizations within the region. This will always be our priority," President Erdogan said in his opening speech of the legislative session at the Turkish parliament. "We are open and ready for any cooperation in the fight against terrorism.”

Tentera Turki berjaga2 sebagai pelarian Kurdish Syria menunggu di belakang pagar sempadan untuk menyeberangi ke Turki berhampiran bandar tenggara Suruc di wilayah Sanliurfa September 27, 2014 (Turkish soldiers stand guard as Syrian Kurdish refugees wait behind the border fences to cross into Turkey near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province September 27, 2014 (Reuters/Murad Sezer)

Pada masa yang sama, NATO telah berjanji bantuan ketenteraan kepada negara, yang berkongsi sempadan 750 batu dengan Iraq dan Syria.

"Tanggungjawab asas kami adalah untuk berdiri dan menjadi sangat jelas bahawa kita akan melindungi Turki, yang pertahanan kolektif, Perkara 5 [utama klausa bersama diri NATO], adalah sesuatu yang juga akan digunakan jika Turki dalam mana2 cara menyerang, "baru setiausaha agung persekutuan itu, Jens Stoltenberg, berkata dalam sidang media pertamanya di ibu pejabat NATO semalam.

BACA LANJUT: tentera Turki boleh digunakan untuk melindungi zon selamat di Syria - Erdogan READ MORE: Turkish troops could be used 'to protect safe zone in Syria' – Erdogan

Sebelum parlimen ditetapkan untuk mengundi pada mandat untuk membenarkan penempatan tentera asing di bumi Turki, Presiden tlh menegaskan bahwa Negara Islam tidak boleh hanya kumpulan sasaran kempen ketenteraan.

"Tan bom udara hanya akan melambatkan ancaman dan bahaya . . . ia tidak dapat dielakkan bahawa penyelesaian sementara akan menyebabkan Iraq menghadapi campur tangan seperti setiap 10 tahun," kata Erdogan, sambil menambah bahawa "mengabaikan Syria juga akan melambatkan penyelesaian yang sepatutnya."

Turki boleh menghantar tentera ke Syria atau Iraq, tetapi Ankara juga tlh mem-buat jelas bahawa ia tidak mahu krisis untuk mengukuhkan rejim pemimpin Syria, Presiden Bashar Assad, dan menjangkakan dia akan dipecat daripada kuasa.

"Kami akan terus memberi keutamaan kepada matlamat kita untuk menghapuskan rejim Syria, utk membantu melindungi integriti wilayah Syria & utk menggalakkan perlembagaan, sistem kerajaan berparlimen yang merangkumi semua [daripada itu] rakyat," kata Erdogan.

At the same time, NATO has promised military aid to country, which shares a 750-mile border with Iraq and Syria.

"Our basic responsibility is to stand up and be very clear that we are going to protect Turkey, that collective defence, Article 5 [NATO's key mutual self-defence clause], is something which is also going to be applied if Turkey is in any way attacked," the alliance's new secretary-general, Jens Stoltenberg, said during his first press conference at NATO's headquarters on Wednesday.


Before parliament is set to vote on a mandate to allow the deployment of foreign troops on Turkish soil, the president has stressed that the Islamic State should not be the only group targeted by the military campaign.

“Tons of air bombs will only delay the threat and danger...it is inevitable that temporary solutions will cause Iraq to face such interventions every 10 years," Erdogan said, adding that "ignoring Syria will also delay a proper solution.”

Turkey may send its troops into Syria or Iraq, but Ankara has also made clear that it doesn't want the crisis to strengthen the regime of Syria's leader, President Bashar Assad, and expects him to be removed from power.

"We will continue to prioritize our aim to remove the Syrian regime, to help protect the territorial integrity of Syria and to encourage a constitutional, parliamentary government system which embraces all [of its] citizens," Erdogan said.

Pelarian Syria Kurdish berdiri dalam sebuah trak di sempadan Turki-Syria berhampiran bandar tenggara Suruc di wilayah Sanliurfa September 25, 2014 (Kurdish Syrian refugees stand in a truck at the Turkish-Syrian border near the southeastern town of Suruc in Sanliurfa province September 25, 2014 (Reuters/Murad Sezer)

Negara ini takut bahawa ketidakstabilan di rantau ini disebabkan oleh cabang Al-Qaeda - yang telah menawan kawasan yang besar bagi kedua-dua Syria dan Iraq - boleh meningkatkan militan Kurdish bersekutu dgn Kurdis di Turki yg berjuang untuk autonomi yang lebih besar.

Keputusan Turki kerana terlibat dalam kempen ketenteraan boleh juga dicetuskan oleh kemajuan militan terhadap sebuah laman sejarah - makam seorang datuk kepada pengasas Empayar Uthmaniyyah itu.

Makam berusia 700 tahun Suleyman Shah di utara Syria, yang terletak kira-kira 20 batu dari sempadan, dianggap sebagai wilayah berdaulat oleh Ankara. Makam, yang dijaga oleh tentera Turki, telah dijadikan wilayah di negara ini di bawah perjanjian yg ditandatangani dgn Perancis pada tahun 1921 (ketika memerintah Perancis Syria). Turki telah berulang kali membuat jelas ia akan mempertahankan kawasan itu jika ia diserang.

The country fears that instability in the region caused by the Al-Qaeda offshoot – which has captured large areas of both Syria and Iraq – could bolster Kurdish militants allied to Kurds in Turkey who are fighting for greater autonomy.

Turkey's decision for involvement in the military campaign could have also been triggered by the militants' advancement towards a historical site – the tomb of a grandfather of the Ottoman Empire's founder.

The 700-year-old mausoleum of Suleyman Shah in northern Syria, located around 20 miles from the border, is considered a sovereign territory by Ankara. The tomb, guarded by Turkish soldiers, was made the country's territory under a treaty signed with France in 1921 (when France ruled Syria). Turkey has repeatedly made clear it will defend the area if it is attacked.


פרומו HABIB Cherita . . .


WANmahani Bermula HABIB tarikh kembali ke 1958 apabila kedai pertama HABIB telah ditubuhkan di Pulau Pinang di Pitt Street yg sibuk, kemudian dikenali sebagai "Sudut barang kemas", oleh pengasas HABIB, Datuk Haji Habib Mohamed Abdul Latif. Kedai kecil masih berdiri hari ini sebagai peringatan nostalgia bagai-mana perjalanan HABIB bermula.

Dari awal, HABIB melakukan perkara-perkara yang berbeza. Pada tahun-tahun awal, ketika emas adalah fokus utama barang kemas, HABIB menjual berlian. 

Terdapat juga kehadiran yang kuat daripada angkatan tentera di Pulau Pinang dan sebelum kita tahu, kami menjual batu permata berwarna untuk GI Amerika!

Dari jalan-jalan yang sibuk daripada Mutiara, penuh dengan pelbagai budaya dan bangsa, dalam suasana kafe & gerai2 penjaja yg menyumbang kpd menjadikan pulau itu sebagai destinasi yang digemari kerana pencinta makanan, HABIB tidak lama lagi melebarkan sayapnya di luar Pulau Pinang.

Di bawah teraju anak pengasas kita, Dato 'Meer Sadik Habib, perniagaan runcit syarikat itu tidak lama lagi berkembang. HABIB membuka kedai pertama kami di luar Pulau Pinang di Kuala Lumpur dan cepat mendapat pengikut yang setia.

Semakin meningkat populariti jenama itu memberi isyarat keperluan bagi lebih banyak bilik pameran dan keputusan itu dibuat untuk mengumpul dana melalui penyenaraian.

HABIB telah berkembang daripada perniagaan keluarga untuk menjadi HABIB Corporation Berhad, menjadikan sejarah sebagai tukang emas tersenarai awam pertama di negara ini pada tahun 1998 Beberapa tahun kemudian, syarikat itu telah dibeli selepas pelaksanaan korporat yang strategik.

Hari ini kita bangga menjadi salah satu daripada barang kemas utama di negara ini; satu jenama yang pernah memenangi pelbagai anugerah yang merayu kepada pelbagai lapisan masyarakat.

Dengan reputasi untuk reka bentuk yang berkualiti dan bertaraf DUNIA, HABIB percaya dlm menilai tradisi walaupun kita menghayati kontemporari. Mening-katkan nilai untuk pelanggan adalah keutamaan bagi kami, dan hasilnya, kami telah mendapatkan kepercayaan pelanggan jauh dan dekat.

Ia harus datang tidak mengejutkan bahawa nilai2 teras HABIB, yang bermula pada hari-hari awal pengasas, masih bergema hari ini. Nilai2 teras menyentuh kehi-dupan pengurusan dan pekerja sama-sama, professional dan peribadi, mewujudkan keluarga HABIB dilanjutkan yang bangga dalam menyediakan perkhidmatan yang mesra, peribadi kepada spektrum yang luas pelanggan.

Pelanggan HABIB adalah pelbagai di latar belakang & lokasi geografi, dari Malay-sia dan bahagian lain di Asia termasuk Dubai, Indonesia, Brunei, Singapura dan Hong Kong ke Amerika Syarikat dan Eropah.

Dengan lebih daripada 55 tahun sejarah yang kaya, HABIB komited untuk mendaki ketinggian baru untuk pelanggan-pelanggan kami. Untuk memenuhi keinginan pelanggan kami semakin meningkat bagi berlian, kita telah membawa batu paling sempurna dipotong di DUNIA dari Amerika Syarikat yang dikenali sebagai Hearts On Fire, ke bilik pameran HABIB.

Pada tahun 2011, Kumpulan HABIB membara pasaran dengan yang terkenal di DUNIA, tangan siap daya tarikan barang kemas oleh Pandora dari Denmark. HABIB tidak berhenti di situ. 2014 adalah tahun yang HABIB menjadi pengedar tunggal funky, murah jenama jam tangan mewah Ice-Watch dari Belgium.

Kumpulan HABIB telah selama ini juga memeterai beberapa usaha tempatan, iaitu CHANTIQUE dan pajak gadai ISLAM Ar Rahnu.

Sebagai jenama HHABIB terus berkembang, kami akan mendukung nilai-nilai teras kami dalam semua yang kita lakukan. Ini termasuk memupuk persekitaran kerja yang adil dan memuaskan yang akan memupuk rakyat kita supaya mereka boleh berkembang bersama-sama dengan kami.

Menyumbang kepada masyarakat adalah sebahagian penting daripada kewujudan kita & melalui Yayasan HABIB, kami berusaha untuk membuat perubahan di mana kita boleh.

Sama seperti DUNIA yang pesat berubah, HABIB akan bersaing dengan menjadi lincah berkaki dalam perhiasan dan fesyen pasaran, dengan bertanggungjawab dalam cara kita mendapatkan sumber bahan kami dan yang paling penting, dengan jujur ​​dan ikhlas dalam bagaimana kita melibatkan diri dengan pelanggan berharga kami.HABIB Cherita . . .

HABIB’s humble beginnings date back to 1958 when HABIB first shop was set up in Penang on the bustling Pitt Street, then known as “Jewelers' Corner”, by our founder Datuk Haji Habib Mohamed Abdul Latif. The little shop still stands today as a nostalgic reminder of how the journey of HABIB began.

From the start, HABIB did things differently. In the early years, at a time when gold was the mainstay of jewelers, we sold diamonds. There was also a strong presence of armed forces in Penang and before we knew it, we were selling coloured gemstones to American GIs!

From the bustling streets of the Pearl of the Orient, filled with a melting pot of cultures and races, amidst cafes and hawker stalls that contributed to turning the island into a beloved destination for foodies, HABIB soon spread its wings beyond Penang.

Under the helm of our founder's son, Dato' Meer Sadik Habib, the company’s retail business soon flourished. HABIB opened our first shop outside of Penang in Kuala Lumpur and quickly gained a loyal following.

The brand’s growing popularity beckoned the need for more showrooms and the decision was made to raise funds through a listing exercise. HABIB had evolved from a family business to become HABIB Corporation Berhad, making history as the country’s first public listed jeweler in 1998. Several years later, the company was taken private after a strategic corporate exercise. 

Today HABIB are proud to be one of the country’s premier jewelers; a multi-award winning brand that appeals to different walks of life.

With a reputation for quality and world-class designs, HABIB believe in valuing tradition even as we embrace the contemporary. Enhancing value for the customer is a priority for us, and as a result, we have earned the trust of customers near and far.

It should come as no surprise that HABIB’s core values, which began in the early days of the founder, still resonate today. The core values touch the lives of our management and employees alike, professionally and personally, creating an extended HABIB family that takes pride in providing warm, personalized service to a wide spectrum of customers.

HABIB's clientele is diverse in background and geographic location, ranging from Malaysia and other parts of Asia including Dubai, Indonesia, Brunei, Singapore, and Hong Kong to the US and Europe.

With more than 55 years of rich history, HABIB are committed to scaling new heights for our customers. To satisfy our customers’ growing desire for diamonds, we have brought the WORLD's most perfectly cut stone from the US called Hearts On Fire, into our showrooms.

In 2011, the HABIB Group set the market ablaze with the WORLD-famous, hand-finished charm jewellery by Pandora from Denmark. We didn’t stop there. 2014 is the year that HABIB became the sole distributor of the funky, affordable luxury watch brand Ice-Watch from Belgium.

The HABIB Group has over the years also entered into several local ventures, namely Chantique and ISLAMIC pawnbroking Ar Rahnu.

As the HABIB brand continues to evolve, HABIB will uphold our core values in all we do. This includes cultivating a fair and satisfying work environment that will nurture our people so they can evolve alongside with us. Giving back to society is a vital part of our existence and through Yayasan HABIB, we strive to make a difference where we can.

Just like the fast-changing world, we will keep pace by being nimble footed in the jewelry and fashion market, by being responsible in how we source our materials and most importantly, by being honest and sincere in how we engage with our precious customers.


ZIARAH HABIB Cherita: http://www.habibjewels.com/

'KEKURANGAN Risikan' Serangan udara Amerika Syarikat di Syria, IRAQ boleh Menyebabkan KORBAN AWAM TINGGI . . .

Pembentukan Tentera Laut Amerika Syarikat F-18E Super Hornets meninggalkan selepas menerima bahan api dari KC-135 Stratotanker lebih utara Iraq pada September 23, 2014 (A formation of U.S. Navy F-18E Super Hornets leaves after receiving fuel from a KC-135 Stratotanker over northern Iraq on September 23, 2014 (Reuters/Shawn Nickel/U.S. Air Force)

WANmahani Risiko kematian orang awam daripada bom digugurkan di Syria & Iraq boleh menjadi lebih tinggi daripada serangan drone di Pakistan & Yaman, menurut pegawai2 Amerika Syarikat. Ini adalah kerana kekurangan kepintaran di atas tanah dan perubahan dalam dasar pengeboman.

Tentera Amerika Syarikat telah mengakui bahawa ia adalah bergantung kepada imej satelit, pesawat dan penerbangan pengawasan untuk cuba mendapatkan gambaran yang lebih baik daripada apa yang berlaku di atas tanah ‘on the ground’. Ia mempunyai sangat sedikit sumber yang boleh dipercayai atas alasan yang boleh gunakan untuk mendapatkan terkini dan maklumat yang tepat. Data yang diperolehi daripada udara juga digunakan untuk menentukan sasaran serangan udara di mana mungkin boleh dilakukan.

"Saya fikir ia mungkin bahawa serangan udara tidak dapat tidak akan menye-babkan beberapa korban awam," kata Jennifer Cafarella, yg merupakan seorang penganalisis Syria atas dgn Institut Pengajian Perang di Washington, menurut AP.

Di Iraq, gabungan Amerika Syarikat mempunyai beberapa laporan daripada tentera Iraq; namun mereka mempunyai idea sedikit tentang apa yang berlaku di kawasan2 yang dikuasai oleh Negara Islam (IS). Di Syria, tidak ada kerjasama dengan kerajaan atau pemberontak sederhana ‘moderate rebel forces’ tentera Bashar Assad, yang Amerika Syarikat sedang membuat terhadap Presiden Syria.

"Kami mengambil sikap berhati-hati yang melampau dan mengambil berat dalam menjalankan misi-misi ini," Laksamana John Kirby, setiausaha akhbar Pentagon, kepada pemberita pada hari Selasa. "Tetapi ada risiko dalam mana-mana operasi ketenteraan. Ada sejenis khas risiko apabila anda melakukan operasi udara."

Walau bagaimanapun, maklumat yang diperolehi oleh Amerika Syarikat tidak selalunya tepat. Penduduk tempatan telah menyatakan bahawa Amerika Syarikat serangan udara sering melanda bangunan kosong yang IS telah terbengkalai. Taktik kumpulan militan sejak pengeboman itu bermula telah ke berbaur dengan penduduk tempatan dan bergerak jauh daripada bangunan berskala besar dan kem-kem, yang akan menjadi sasaran mudah untuk kempen udara.

"Ia jauh lebih sukar untuk kita dapat mengetahui dengan pasti apa yang kita memukul, apa yang kita membunuh dan apa yang ia adalah kerosakan cagaran," kata Tom Lynch, kolonel dan bekas penasihat bersara kepada Ketua Turus Turus, yang dilaporkan oleh AP.

Kumpulan hak asasi manusia telah pun dinyatakan bahawa sebanyak dua belas orang awam terbunuh setakat ini dengan serangan udara dari pakatan yang diketuai Amerika Syarikat. Sekurang-kurangnya 19 terbunuh dalam lewat Sep-tember, apabila serangan udara Amerika Syarikat melanda bijirin silo ‘grain silos’ di Syria, menurut Balai Cerap Syria bagi Hak Asasi Manusia, sebuah organisasi yang Cafarella dianggap boleh dipercayai.

Pergantungan BN kepada kuasa udara tidak kelihatan seolah-olah ia akan berhenti bila2 masa tdk lama lagi, kata Jeff Mejar Jeneral Harrigian, pembantu timbalan Tentera Udara ketua kakitangan untuk operasi, rancangan dan keperluan. Beliau mengekalkan serangan udara semasa adalah sebahagian daripada kempen "ber-terusan dan berkekalan" terhadap kumpulan militan, walaupun dia mengakui IS adalah, "satu musuh pintar."

"Tindakan kuasa Udara sasaran mengganggu perintah dan kawalan Isil ini, logistik & infrastruktur mereka, & kebebasan bergerak," Harrigian dipetik sebagai berkata di Jabatan Negara Amerika Syarikat laman web Pertahanan ini. "Kami melihat kuasa udara sebagai salah satu komponen asas dalam strategi menyeluruh.”

‘Lack of intelligence’: US airstrikes in Syria, Iraq could lead to high civilian casualties

The risk of civilian deaths from bombs dropped in Syria and Iraq could be much higher than drone strikes in Pakistan and Yemen, according to US officials. This is due to a lack of intelligence on the ground and a change in bombing policy.

The US military has admitted that it is reliant on satellite images, drones and surveillance flights to try and get a better picture of what is happening on the ground. It has very few reliable sources on the ground which it can use to get up to date and precise information. The data gained from the air is also used to pinpoint possible targets where airstrikes can be carried out.

"I think it is likely that airstrikes will inevitably result in some civilian casualties," said Jennifer Cafarella, who is a top Syrian analyst with the Institute for the Study of War in Washington, according to AP.

In Iraq, the US coalition does have some reports from the Iraqi military; however they have little idea about what is happening in areas controlled by Islamic State (IS). In Syria, there is no cooperation with Bashar Assads government or moderate rebel forces, which the US is backing against the Syrian president.

"We do take extreme caution and care in the conduct of these missions," Rear Admiral John Kirby, the Pentagon's press secretary, told reporters on Tuesday. "But there's risk in any military operation. There's a special kind of risk when you do air operations."

However, the information obtained by the US is not always accurate. Locals have stated that US airstrikes have often hit empty buildings which the IS has abandoned. The militant group’s tactics since the bombardment started have been to blend in with the local populations and move away from large-scale buildings and camps, which would be easy targets for air campaigns.

"It's much harder for us to be able to know for sure what it is we're hitting, what it is we're killing and what it is collateral damage," said Tom Lynch, a retired colonel and former adviser to the Joint Chiefs of Staff, which was reported by AP.

Human rights groups have already stated that as many as two dozen civilians have been killed so far by airstrikes from the US-led coalition. At least 19 were killed in late September, when US airstrikes hit grain silos in Syria, according to the Syrian Observatory for Human Rights, an organization which Cafarella regards as reliable.

The coalition’s reliance on air power does not seem as though it will stop any time soon, says Major General Jeff Harrigian, the Air Force’s assistant deputy of chief of staff for operations, plans and requirements. He maintains the current airstrikes are part of a “persistent and sustained” campaign against the militant group, even though he does admit IS are, “a smart adversary.”

“Air power’s targeted actions are disrupting ISIL’s command and control, their logistics and infrastructure, and their freedom of movement,” Harrigian was quoted as saying on the US Department of Defense’s website. “We see air power as one of the fundamental components of the comprehensive strategy.”

Imej Angkatan Udara Amerika Syarikat Central Command dari video menunjukkan Tentera Udara Amerika Syarikat B-1B Lancer selepas mengisi minyak di kawasan Perintah Pusat Amerika Syarikat tanggungjawab sebelum menyerang operasi di Syria pada September 27, 2014 (This US Air Forces Central Command image from video shows US Air Force B-1B Lancer after refueling in the US Central Command area of responsibility prior to strike operations in Syria on September 27, 2014 (AFP Photo/US Air Forces Central Command)

PERUBAHAN Dasar DALAM

Kempen Pakatan yang diketuai di Syria dan Iraq telah menyaksikan sebuah anjakan daripada menyasarkan peraturan yang dikenakan bagi serangan drone di Pakistan di Yemen.

Pada bulan Mei 2013, pada 1 ucapan ‘speech’ di Universiti Pertahanan Kebang-saan di Washington, Presiden Barack Obama mengakui bahawa pentadbiran beliau bertanggungjawab untuk membunuh tidak kurang daripada empat rakyat Amerika Syarikat dengan serangan-serangan ini, dan berpotensi beribu-ribu orang awam, melalui penggunaan pesawat. Ini membawa kepada drastik berfikir semula yang mengawal bagaimana serangan berdengung masa depan akan dilakukan.

Peraturan baru ini menyatakan bahawa tiada mogok berdengung akan berlaku tanpa "kepastian berhampiran" yang orang awam tidak akan dicederakan.

Sebelum undang-undang itu diperkenalkan, menurut Biro Kewartawanan Siasatan laman web, 339 mogok berdengung telah berlaku di Pakistan sejak Obama mula berkuasa, yang membawa kepada hampir 4,000 kematian, di mana kira-kira satu perempat telah orang awam ‘civilians’.

Bagaimanapun kumpulan itu berkata, mereka telah mendapati tiada bukti mangsa awam di negara ini sejak dasar baru telah diterima pakai. Perang Long Journal juga melaporkan bahawa terdapat hanya sembilan mogok tahun ini, berbanding 110 pada tahun 2010.

Walau bagaimanapun, menurut jurucakap White House Caitlin Hayden, peraturan ini bertujuan untuk digunakan "hanya apabila kita mengambil tindakan langsung di luar permusuhan aktif."

Gambar telah berubah dgn ketara di Syria & Iraq, dengan Hayden mengatakan ini adalah konflik bersenjata. Beliau menyebut bahawa penargetan dijalankan di bawah kaedah-kaedah undang2, yang walaupun ia memerlukan tentera untuk mengambil amaran untuk mengelakkan korban awam, ia tidak memegang mereka 'berhampiran kepastian' standard yang dikenakan oleh Obama.

Change in policy

The US-led coalition’s campaign in Syria and Iraq has seen a shift away from targeting rules which were imposed for drone strikes in Pakistan in Yemen.

In May 2013, at a speech at the National Defense University in Washington, President Barack Obama acknowledged that his administration was responsible for killing no fewer than four US citizens with these attacks, and potentially thousands of civilians, through the use of drones. This led to a drastic re-think governing how future drone attacks would be carried out.

The new rules stated that no drone strike would occur without a "near certainty" that civilians would not be harmed.

Before the legislation was introduced, according to the Bureau of Investigative Journalism website, 339 drone strikes have taken place in Pakistan since Obama came to power, which led to almost 4,000 deaths, of which around one-quarter have been civilians.

However the group said they have found no evidence of civilian casualties in the country since the new policy was adopted. The Long War Journal also reported that there have been only nine strikes this year, in comparison to 110 in 2010.

However, according to White House spokeswoman Caitlin Hayden, this rule is intended to be applied “only when we take direct action outside of active hostilities.”

The picture has changed significantly in Syria and Iraq, with Hayden saying this is an armed conflict. She mentioned that targeting is undertaken under the rules of law, which although it does require military’s to take cautions to avoid civilian casualties, it does not hold them to the ‘near certainty’ standard that was imposed by Obama.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...