Saturday, 4 October 2014

MARIN Amerika Syarikat menjadi MANGSA tentera PERTAMA beroperasi terhadap ISIS . . .

U.S. MV-22 Ospreys (Reuters/Romeo Ranoco)

WANmahani - Tentera Amerika Syarikat telah dipanggil dari carian untuk Marin hilang, yang kini dianggap mati. Ahli anak kapal akan menjadi mangsa pertama di Amerika dalam kempen pengeboman terhadap Negara Islam.

The Marine adalah sebuah kapal MV-22 Osprey menyertai operasi penerbangan bagi menyokong misi terhadap Negara Islam ‘mission against the Islamic State’ (juga dikenali sebagai ISIS atau Isil) pada Rabu.

Pesawat itu hilang kuasa pada berlepas dari USS Makin Island di Utara Teluk Arab, dan kelihatan seolah-olah ia mungkin crash, Tentera Laut dilaporkan. Lelaki hilang dan satu lagi menyenaraikan ahli anak kapal diselamatkan ke dalam laut sebelum juruterbang dapat mengawal dan selamat mendarat di atas kapal Wasp kelas kapal serangan amfibia.

MARINE becomes first US military CASUALTY 
in OPERATION Against ISIS . . .

The US military has called off its search for a missing Marine, who is now presumed dead. The aircrew member would be the first American casualty in the bombing campaign against the Islamic State.

The Marine was aboard an MV-22 Osprey participating in flight operations in support of the mission against the Islamic State (also known as ISIS or ISIL) on Wednesday. The aircraft lost power on takeoff from the USS Makin Island in the North Arabian Gulf, and looked as if it might crash, the Navy reported.

The missing man and another enlisted aircrew member bailed into the sea before the pilot was able to regain control and safely land aboard the Wasp-class amphibious assault ship.

Hari ini, sekitar 7 pagi waktu Pasifik, salah satu pesawat MV-22B kami kehilangan kuasa manakala berlepas USS Makin Island dalam . . ."(Today, around 7 a.m. Pacific time, one of our MV-22B aircraft lost power while departing the USS Makin Island in . . .) http://fb.me/6MNy7uFZw

"Ada 4 orang di atas kapal pesawat ketika berlepas, 2 juruterbang dan 2 menye-naraikan anak kapal. Marin itu hilang adalah salah satu daripada 2 menyena-raikan anak kapal yg keluar dari pesawat itu apabila ia muncul Osprey mungkin terhempas ke dalam laut," kata kenyataan ‘statement’ Tentera Laut.

Tentera Laut Amerika Syarikat, Kor Marin & Pengawal Pantai kakitangan mem-ulakan operasi mencari dan menyelamat yang luas serta-merta, pulih satu daripada 2 anak kapal. Proses yang digunakan "semua aset yg ada, yang berte-rusan sepanjang malam dan keesokan harinya," kata kenyataan itu diteruskan.

Carian berakhir Jumaat pada 15:00 GMT, "selepas usaha menjejakinya tidak berjaya," kata tentera. "The Marine dianggap hilang di laut."

"There were four personnel aboard the aircraft when it took off, two pilots and two enlisted aircrew. The lost Marine was one of the two enlisted aircrew who exited the aircraft when it appeared the Osprey might crash into the ocean," the Navy said in a statement.

US Navy, Marine Corps and Coast Guard personnel began an extensive search-and-rescue operation immediately, recovering one of the two crew members. The process used “all available assets, which continued throughout the night and the next day,” the statement continued.

The search ended Friday at 3:00 p.m. GMT, “after efforts to locate him were unsuccessful,” the military said. “The Marine is presumed lost at sea.”

Kapal USS Makin Island (The USS Makin Island ship (AFP Photo/Anthony Wallace)

"Selaras dengan Jabatan Negara Amerika Syarikat dasar pertahanan, nama Marin akan ditahan sehingga 24 jam selepas pemberitahuan ahli keluarga," kata kenya-taan itu dibaca.

Marine yg ke-2 telah pulih agak cepat. Beliau dalam keadaan stabil di atas kapal tersebut, dan Tentera Laut sedang menyiasat punca kemalangan itu.

MV-22 Osprey memperoleh reputasi sebagai tidak boleh dipercayai dan sukar untuk terbang, & mempunyai "sejarah pembangunan bermasalah yg termasuk banyak kemalangan maut," Checkpoint blog Washington Post melaporkan.

“In accordance with U.S. Department of Defense policy, the name of the Marine will be withheld until 24 hours after family member notification,” the statement read.

The second Marine was recovered relatively quickly. He is in stable condition on board the ship, and the Navy is investigating the cause of the mishap.

The MV-22 Osprey acquired a reputation of being unreliable and difficult to fly, and had a “troubled development history that included numerous deadly crashes,” the Washington Post’s Checkpoint blog reported.

Ahli kumpulan sivik menaikkan tangan mereka di udara pada perhimpunan bantahan terhadap penggunaan pesawat AS MV-22 Osprey di hadapan Marin Amerika Syarikat Futenma Stesen Udara di Ginowan di pulau selatan Jepun Okinawa pada 6 Ogos 2013 (Civic group members raise their fists in the air at a protest rally against US MV-22 Osprey aircraft deployment in front of the US Marines' Futenma Air Station in Ginowan in Japan's southern island of Okinawa on August 6, 2013 (AFP Photo/Jiji Press Japan out)

2 tahun yg lalu, penduduk di Okinawa, Jepun yg membantah penggunaan Ospreys ‘protested a deployment of Ospreys’ kepada pangkalan tentera Amerika Syarikat Futemma kerana masih terdapat pepijat utk bekerja di reka btk helikopter hibrid kapal terbang pesawat, aktivis hak asasi manusia Ryan Dawson mem-beritahu RT pada masa itu.

"Bagi mereka ini untuk membawa MV-22s adalah sangat berbahaya. Ia boleh jatuh di atas kepala seseorang, dan yang tidak keterlaluan, "kata Dawson. "Mereka tidak bekerja, mereka sangat mahal dan sangat berbahaya."

USS Makin Island adalah pd penggunaan dijadualkan ke kawasan Amerika Sya-rikat 5 Armada tanggungjawab di Timur Tengah di bawah Amerika Syarikat Perintah Tengah.

Pulau Makin amfibia kumpulan siap (ARG) memulakan dengan unsur-unsur Marin ekspedisi ke-11 Unit Camp Pendleton, California untuk menyokong operasi di Iraq dan Syria, dan di seluruh rantau ini.

3 kapal, 4,000 tentera ARG meninggalkan rumah San Diego pada 25 Julai Kumpulan itu blh digunakan utk pelbagai keupayaan krisis tindak balas, termasuk operasi bantuan bencana & pertempuran, & sering dirujuk sebagai "Tentera Switzerland pisau "untuk fleksibiliti, dilaporkan Stars and Stripes.

Two years ago, residents in Okinawa, Japan protested a deployment of Ospreys to the US Futemma military base because there were still bugs to be worked out in the aircraft’s hybrid helicopter-airplane design, human rights activist Ryan Dawson told RT at the time.

“For them to bringing these MV-22s is very dangerous. It could fall on someone’s head, and that is not an exaggeration,” Dawson said. “They don’t work, they are very expensive and very dangerous.”

The USS Makin Island is on a scheduled deployment to the US 5th Fleet area of responsibility in the Middle East under US Central Command. Makin Island amphibious ready group (ARG) embarked with elements of the 11th Marine Expeditionary Unit Camp Pendleton, California to support operations in Iraq and Syria, and throughout the region.

The three-ship, 4,000-troop ARG left its San Diego home on July 25. The group can be used for a wide range of crisis-response capabilities, including disaster relief and combat operations, and is often referred to as a “Swiss Army Knife” for its flexibility, Stars and Stripes reported.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...